35 فیلم در گیشه 97 شکست خوردند

سینمای ایران در سال 97 فروش مناسبی در گیشه داشت و توانست موفق عمل کند اما متاسفانه در میان 75 فیلم اکران شده 35 فیلم در گیشه شکست کامل خوردند. 

دسته: