atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - متفرقه window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-135171907-1'); جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - متفرقه

بیشترین سهم دفاتر پخش از اکران 97

سال 97  شاهد اکران 73 فیلم در سالن‌های سینما هستیم و دفاتر پخش سهم زیادی در امکان نمایش فیلم‌ها در سینماها را دارند. دفاتر فیلمیران ، بهمن سبز و رسانه فیلمسازان مولود بیشترین اکران فیلم‌ها را به خود اختصاص دادند. 

دسته:

بهاری دیگر، بهاریه ای دیگر...

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش     که این سخن از هاتفم به گوش آمد

 ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع     به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

دسته: