افزایش فیلم های میلیاردی نسبت به سال گذشته/8 فیلم 10 میلیاردی شدند

آمارمنتشر شده نشان از افزایش تعداد فیلم‌های 10 میلیارد تومانی امسال نسبت به سال گذشته دارد. 

از ابتدای سال تا 15 آذرماه 55 فیلم سینمایی به  نمایش درآمد. در این میان 8 فیلم توانستند به فروش بالای 10 میلیارد تومان دست یابند. این در حالی است که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته (در همین تاریخ ) تنها 6 فیلم به فروش بالای 10 میلیارد تومان دست یافتند.

نکته قابل توجه دیگر این که فروش این تعداد فیلم در سال 98 به رقم 235.173.009.0000 رسیده است این در حالی است که 57 فیلم در سال گذشته در این تاریخ به  نمایش درآمدند و فروش آنها 189.866.624.000 تومان بود. میزان مخاطب امسال  20 میلیون و 346 هزار و 999 نفر هستند که نسبت به سال گذشته با کاهش مخاطب تا این تاریخ مواجهه شدیم و مخاطب سال 97 به تعداد 21 میلیون و 648 هزار و 342 نفر رسیدند. 

 

 

دسته: