atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - گیشه سینماها در سال 97 به روایت ارقام جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - گیشه سینماها در سال 97 به روایت ارقام

گیشه سینماها در سال 97 به روایت ارقام

گیشه سینمای ایران در سال 97 نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان وارد چرخه سینما کرد که در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد تومان رشد داشته است،  سینما در جذب مخاطب هم موفق عمل کرده و شاهد رشد حدود ۴ میلیونی بوده ‌ایم.

سال ۱۳۹۷ گیشه سینماها به فروش ٢٣٩ میلیارد و 832 میلیون و 72هزار و 470 تومان  دست یافت . سینمای ایران در فصل بهار با فروشی بالغ بر 82 میلیارد تومان، تابستان 62 میلیارد تومان، پاییز 54 میلیارد و زمستان با 40 میلیارد تومان تومان، یک سال را پشت سر گذاشت.

در گیشه بهار سینمای ایران 2۱ فیلم سینمایی به نمایش درآمد،  و رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داد  و همین امر باعث شده است که صاحبان آثار علاقه بیشتری برای اکران فیلم ها در دو فصل بهار و تابستان داشته باشند.  

 

فروش  بهار سال 97

فروش کل فیلم‌ها

میزان درصد فروش

تعداد مخاطب بهار 97

82/362/660/000

239/832072/470

34/34

9/620/780

فروش تابستان سال 97

فروش کل فیلم ها

میزان درصد فروش

تعداد مخاطب تابستان 97

62/589/087/000

239/832/072/470

26/09

7/022/483

فروش پاییز سال 97

فروش کل فیلم ها

میزان درصد فروش

تعداد مخاطب پاییز 97

54/556/583/000

239/832/072/470

22/74

6/117/451

فروش زمستان سال 97

فروش کل فیلم ها

میزان درصد فروش

تعداد مخاطب زمستان 97

40/351/841/000

239/832/072/470

16/82

4/689/209

 

Capture01 جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - گیشه سینماها در سال 97 به روایت ارقام

دسته:
نوشته شده توسط مدیریت سایت