atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - رشد 11 میلیاردی فروش سینماها در فروردین 98 جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - رشد 11 میلیاردی فروش سینماها در فروردین 98

رشد 11 میلیاردی فروش سینماها در فروردین 98

فروش سینما در نوروز امسال نسبت به سال گذشته با رشد  خوبی مواجه شد و شاهد افزایش نزدیک به 11 میلیارد تومان  فروش در گیشه فروردین سال 98 بودیم. 

فروش فیلم‌های سینمایی در گیشه با توجه به  قیمت بلیت سینماها که در روزهای نوروز 20 هزار تومان برای سینماهای مدرن در نظر گرفته شده بود، با رشد خوبی روبرو شد بسیاری از کارشناسان میزان موفقیت فیلم‌ها را با تعداد مخاطب مراجعه کننده به سالن‌های سینما  می سنجند.  براساس سیستم مکانیزه 16 روز ابتدای فروردین سال 98 را با سال گذشته مورد مقایسه قراردادیم و شاهد افزایش نزدیک به 11 میلیاردی فروش فیلم‌ها در سال جدید ( 16 روز فروردین ماه) بودیم  اما مخاطب مراجعه کننده به سالن سینماها در این ایام با رشد تنها به رشد 20473 هزار نفر روبرو شد.

آمارهادر 16 روز فروردین ماه نشان از افزایش فروش 10 میلیارد و 632 میلیون و 913 هزار تومانی را می‌دهد  و نزدیک به 24/4 درصد افزایش فروش نسبت به سال گذشته شاهد بودیم. 

 000 جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - رشد 11 میلیاردی فروش سینماها در فروردین 98

0000 جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - رشد 11 میلیاردی فروش سینماها در فروردین 98

 

 

دسته:
نوشته شده توسط مدیریت سایت