«سلبریتی‌ها» زیر بار مالیات می‌روند؟/ هشدار بابت یک فساد زیرزمینی

 

دبیر شورایعالی تهیه‌کنندگان معتقد است مستثنی کردن صرف سلبریتی‌ها از معافیت مالیاتی منجر به افزایش هزینه‌ها در تولید شده و این تصمیم می‌تواند فسادهای دیگری به همراه داشته باشد.

دسته: